PDF Export Vytisknout Poslat emailem

31. 1. 2012 Seminář: "UŽ JEN BEZ PAPÍRU.

Dne 31. 1. v Jihlavě se ředitel SZR, Ing. Michal Pešek zúčastnil semináře: "UŽ JEN BEZ PAPÍRU". Skutečně?" Hlavní témata: aktuální stav základních registrů, důvěryhodné uložení  elektronických dokumentů, vedení spisové služby v elektronické podobě, elektronická evidence dokumentů, datové formáty pro komunikaci a ukládání, legislativa, možnosti a praxe. Pan Ing. Ondřej Felix se věnoval technické části a zodpovídal konkrétně na kladené dotazy k technické části. Ředitel SZR,  Ing. Michal Pešek prezentoval na téma „Uvedení do provozu“. Pro více informací o tomto semináři: Web: http://www.egovernment.cz/bezpapiru/default.htm