PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konference ISSS 2012

Termín a místo konání: 2. - 3. 4. 2012, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Hlavní témata ISSS 2012:

  • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
  • Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů
  • Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod.
  • Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU
  • Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě
  • Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.)
  • Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu
  • Systémy GIS a mapové služby
  • Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií

Prezentace a záznamy vybraných přednášek k tématu základních registrů

Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů
JUDr. Kateřina Černá, Úřad městské části Praha 13
zvukový záznam
video na Youtube


Registr obyvatel Registr obyvatel
JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra
zvukový záznam
video na Youtube


Základní přehled o implementaci RÚIAN Základní přehled o implementaci RÚIAN
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
zvukový záznam
video na Youtube


Přínosy a dopady zahájení provozu ROS Přínosy a dopady zahájení provozu ROS
Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad
zvukový záznam
video na Youtube


IS ORG v systému základních registrů IS ORG v systému základních registrů
Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů
zvukový záznam
video na Youtube


ISZR jako řídící centrum základních registrů ISZR jako řídící centrum základních registrů
Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra
zvukový záznam


VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN
Ing. Jiří Formánek, Ing. Petr Souček, PhD., Český úřad zeměměřický a katastrální


eGovernment 2012 – Registry jako základní kámen eGovernment 2012 – Registry jako základní kámen
JUDr. Radek Šmerda, PhD., Ministerstvo vnitra
video na Youtube


Veřejná správa a základní registry Veřejná správa a základní registry
Mgr. Ondřej Veselský, Ministerstvo vnitra
video na Youtube


Co aktuálně v legislativě Co aktuálně v legislativě
Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu
zvukový záznam
video na Youtube


Non modo Non modo
PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra
zvukový záznam


Jak to celé funguje dohromady Jak to celé funguje dohromady
Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
zvukový záznam
video na Youtube


Aktuální stav jednotlivých registrů Aktuální stav jednotlivých registrů
PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra; JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad; Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů
zvukový záznam
video na Youtube


Den poté Den poté
Michal Pešek, Správa základních registrů
zvukový záznam
video na Youtube

Další prezentace včetně audio záznamu příspěvků z konference jsou k dispozici na internetových stránkách konference.