PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizace údajů vybraných orgánů veřejné moci v ROS

Orgány veřejné moci (OVM) nemusí reklamovat nesprávnost některých svých referenčních údajů vedených v Registru osob (ROS) prostřednictvím formulářů Czech POINT nebo datových schránek, ale mohou si je měnit sami prostřednictvím nástrojů Správy dat Seznamu OVM.

Způsob, jak si může OVM aktualizovat údaje ve vlastní režii, je popsán v dokumentaci ke Správě dat Seznamu OVM, viz http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?part=documentation. Měnit lze údaje týkající se adresy sídla a statutárních zástupců. K tomu je určen formulář "aktualizace_udaju_OVM.zfo". Změna v Seznamu OVM se následně automaticky promítne do ROS. Ostatní údaje je potřebné reklamovat prostřednictvím Czech POINT nebo datových schránek.

Při aktualizaci údajů statutárních zástupců OVM je důležité, aby lokální administrátor subjektu provedl jejich ztotožnění vůči Registru obyvatel (ROB), protože do ROS budou zapsány pouze ztotožněné osoby. Ztotožnění se provádí v aplikaci "Správa dat" dle dokumentace uvedené na stránce: https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/files/SOVM_lokalni_administrator.pdf

Výše uvedená možnost aktualizace údajů se týká OVM a právnických osob zřízených zákonem vedených v Seznamu OVM, kterými jsou: obce, kraje, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu, vysoké školy (veřejné, státní), Česká národní banka, vybrané státní příspěvkové organizace, Rada pro veřejný dohled nad auditem, veřejnoprávní instituce, státní fondy ze zákona (nezapisující se do obchodního rejstříku), Všeobecná zdravotní pojišťovna, Samosprávné stavovské organizace (profesní komory) a Regionální rady regionu soudržnosti.