PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Analýza dopadů základních registrů na orgány územních samospráv

V současné chvíli se nacházíme v období, kdy vrcholí příprava obcí, měst, krajů i ústředních správních úřadů na spuštění ostrého provozu základních registrů od 1. 7. 2012. Většina obecních či krajských úřadů se potýká s řadou problémů či otázek, které se dotýkají oblasti technologického zajištění, procesních postupů a komplexní připravenosti na plánovanou změnu. 

V reakci na tento stav zadali zástupci krajů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ke zpracování dokument „Dopady zákona o základních registrech na územní samosprávu“, který problematiku základních registrů shrnuje, popisuje konkrétní dopady zákona č. 111/2009 Sb. na orgány územní samosprávy a poskytuje odpovědi na většinu z nejčastějších dotazů zástupcům orgánů veřejné moci (OVM) typu kraj, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem a obec základního typu, ale i příspěvková organizace. Jednotlivé přílohy hlavního dokumentu pak shrnují doporučené návody či postupy (které je nezbytné provést pro zajištění připravenosti na spuštění základních registrů) a to vždy cíleně pro úřad konkrétního typu.

K dispozici jsou následující dokumenty:

  1. Hlavní dokument Dopady základních registrů na územní samosprávu (verze 1, duben 2012) obsahuje souhrnný text, který mapuje základní problémy, přínosy a dopady implementace zákona o základních registrech do organizací územní samosprávy. Tento dokument představuje komplexní přehled, který nečlení dopady a doporučené postupy podle typu či velikosti subjektu, ale po jednotlivých oblastech (technologie, procesy, úředník, atd.); pouze tam, kde je to vhodné, uvádí možné varianty, se kterými dále pracují jednotlivé přílohy.
    Dokument obsahuje řadu doporučení, tipů a praktických ukázek, které je možné využít v běžné praxi. Součástí dokumentu je i informace o zajišťování metodické podpory, včetně kontaktů na krajské koordinátory.
  2. Přílohy dokumentu 1 až 5 jsou cíleně určeny pro jednotlivé typy OVMa obsahují konkrétní postup a vybraná doporučení pro daný typ, tedy:

V případě, že bude chtít čtenář znát detailnější informace o vybraném problému/oblasti/dopadu, nalezne je v hlavním dokumentu (v textu přílohy jsou vždy uvedeny odkazy na příslušné kapitoly hlavního dokumentu, které problémy podrobněji rozepisují).

JAK S DOKUMENTY PRACOVAT?

Doporučujeme zvolit následující postup:

  1. Stáhněte si přílohu, která se vás týká
  2. Stáhněte si také hlavní dokument.
  3. Doporučujeme nejprve prostudovat přílohu, která odpovídá Vašemu typu orgánu veřejné moci (např. jste-li obcí základního typu, volte přílohu č. 4) a v případě potřeby (pokud bude některá kapitola dle Vašeho názoru příliš stručně popsaná nebo Vás budou zajímat podrobnější informace k dané oblasti), přečtěte si odpovídající kapitolu v hlavním dokumentu. Ta by měla řešenou oblast rozebírat podrobněji a komplexně.