PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Co (ne)jsou ZR?

Základní registry veřejné správy představují jeden ze základních pilířů moderního eGovernmentu, tj. procesu elektronizace veřejné správy. Orgány veřejné moci (OVM), občané a další subjekty již v současné době berou systém základních registrů České republiky jako součást moderního fungování veřejné správy. Cílem fungování základních registrů je zefektivnění a využití možností současných technologií pro online přístupy téměř kdykoli a odkudkoli. Současně však základní registry musí splňovat a zajistit efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu přesných a aktuálních tzv. referenčních údajů. Realizace projektů základních registrů je financována ze strukturálních fondů Evropské unie.

Kromě zvýšení efektivity státní správy, kdy úředník nemusí zjišťovat, která data jsou aktuální a správná, dochází také ke zrychlení procesu vyřízení žádostí, tedy ke snížení byrokratické zátěže. Daleko méně času strávíte za přepážkou úřadu. Stát pracuje čím dál tím efektivněji, vy šetříte čas i peníze.

Produkční provoz systému základních registrů byl zahájen v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy vztahujícími se k problematice základních registrů, dnem 1. 7. 2012. Tímto datem byl neodvratně zahájen dlouhodobý a v některých procesech i trvalý proces zefektivnění veřejné správy.

Pro lepší orientaci a pochopení problematiky fungování základních registrů a některých dalších registrů či rejstříků připravila SZR roztříděný seznam těch registrů (rejstříků), které (ne)spadají do gesce SZR.

Co jsou základní registry?

Systém základních registrů obsahuje tyto čtyři registry:

Dále jsou součástí soustavy základních registrů následující systémy:

  • Informační systém základních registrů – ISZR (gestorem je Správa základních registrů); kontakt: szr@szrcr_cz
  • ORG - převodník (gestorem je Úřad pro ochranu osobních údajů); kontakt: posta@uoou_cz

Co nejsou základní registry?

Níže je uveden příkladný výčet některých registrů (rejstříků), které nespadají do gesce SZR, ale do gesce jiného ústředního správního orgánu.

  • Registr vozidel – (gestorem je Ministerstvo dopravy ČR); kontakt: posta@mdcr_cz
  • Registr řidičů – (gestorem je Ministerstvo dopravy ČR); kontakt: posta@mdcr_cz
  • Registr ekonomických subjektů – (gestorem je Český statistický úřad); kontakt: infoservis@czso_cz
  • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) – (gestorem je Ministerstvo financí ČR); kontakt: ares@mfcr_cz
  • Obchodní rejstřík – (gestorem je Ministerstvo spravedlnosti ČR); kontakt: or@msoud_pha_justice_cz
  • Insolvenční rejstřík – (gestorem je Ministerstvo spravedlnosti ČR); kontakt: posta@msp_justice_cz
  • Rejstřík živnostenského podnikání – (gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR); kontakt: posta@mpo_cz
  • Rejstřík trestů – (gestorem je Ministerstvo spravedlnosti ČR); kontakt: rejstrik@rejtr_justice_cz