Ke stažení: Důležité dokumenty

 

Složky

Soubory

Metodika úkonů na žádost
Metodika je určena ohlašovatelům agend, kteří budou realizovat úpravu agend dle zákona č. 251/2017 Sb. novelizujícícho zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti,...
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
Stručný návod k formuláři Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců
Manuál pro obce k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel (pro účely samospráv). Nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv....
Příručka pro obce verze 2.2
Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se...
Podmínky pro připojení AIS do ISZR
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je...
Provozní řád ISZR
Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu...
Příručka řešitele pro CA Service Desk Managera SZR
Tento dokument popisuje práci řešitele v systému CA SDM, který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele...
Katalog eGON služeb verze 10. 2. 3
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR. Proti předchozí verzi došlo...
Popis hlaviček eGON služeb
Dokument obsahuje návod na vyplnění parametrů v hlavičkách volání webových eGON služeb.
Chybová hlášení
Tento dokument sumarizuje a popisuje aplikační a systémové chyby, které vrací ISZR v hlavičce odpovědi a v aplikační části odpovědi na volání eGON služby, jestliže se při jejím...

Vytvoření složky: 11.04.2014 14:15 Administrátor
Poslední změna složky: 14.04.2014 13:19 Administrátor
Počet zobrazení: 38097