PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace

1 2 3 4 5   Následující   ››

Informace o úpravě kompozitních služeb AISEO

Na základě jednání k eGON kompozitním službám ze dne 9. 10. 2013, byly připomínky konzultovány s věcným správcem AISEO, ROB (MV) a zároveň i s Hlavním Architektem eGovernmentu. Proto nám dovolte, abychom Vás informovali o implementaci těchto výše uvedených eGON kompozitních služeb, za současného zohlednění Vašich připomínek. V současné době jsou služby E158, E159 a E160 nasazeny v ověřovacím provozu a jako takové nejsou schváleny a je nutné tyto služby změnit. Zároveň podotýkáme, že jejich popis, uvedený v Katalogu eGON služeb - verze 7.07 uveřejněném na stránkách Správy základních registrů, neobsahuje žádnou informaci o využití těchto služeb jen s RČ.

 

Omezení provozu

 

Obcím se zjednoduší získávání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů připravilo, zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém, službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 21 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 21 měsíců produkčního provozu.

 

Informace k výpadku v datovém centru

Dne 25. 3. 2014  v 11:42 hod. došlo v datovém centru Státní tiskárny cenin k technické závadě a následnému výpadku napájení technologií základních registrů (ZR). Správa základních registrů (SZR) okamžitě provedla vyhodnocení tohoto provozního incidentu a v rámci obnovení služeb ZR byl vydán pokyn k přechodu zpracování služeb ZR do sekundárního datového centra.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2014 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - březen 2014, grafy za měsíc březen 2014 a grafy počtu transakcí. 

 

SZR zahájila dnem 17.3.2014 rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2013

Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě, o které jsou údaje vedeny, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za uplynulý kalendářní rok, do datové schránky (podle § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

 

Přístup k AISEO

Informace k přístupu do AISEO:

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 20 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 20 měsíců produkčního provozu.

 

Nejčastěji kladené dotazy z Centrálního registru vozidel k ROS

V sekci aktualit registru osob byly zveřejněny nejčastěji kladené dotazy z Centrálního registru vozidel (CRV) k ROS.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - únor 2014 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden 2014 - únor 2014, grafy za měsíc únor 2014 a grafy počtu transakcí. 

 

Výroční zpráva SZR za rok 2013

V sekci "O SZR", v záložce "Výroční zprávy", byla zveřejněna Výroční zpráva SZR za rok 2013.

 

Změna kořenových certifikátů

V sekci "Správci a vývojáři", v záložce "Pro správce AIS" byly zveřejněny nové certifikáty a jejich Hash hodnoty.

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 19 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 19 měsíců produkčního provozu.

 

Seznam osob a editorů ROS 2014

V sekci FAQ byl v souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku zveřejněn aktuální seznam osob a editorů ROS 2014.

 
1 2 3 4 5   Následující   ››