PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace k výpadku v datovém centru

Dne 25. 3. 2014  v 11:42 hod. došlo v datovém centru Státní tiskárny cenin k technické závadě a následnému výpadku napájení technologií základních registrů (ZR). Správa základních registrů (SZR) okamžitě provedla vyhodnocení tohoto provozního incidentu a v rámci obnovení služeb ZR byl vydán pokyn k přechodu zpracování služeb ZR do sekundárního datového centra.

I přes to, že zhruba za hodinu došlo k obnovení napájení, bylo ihned po nahlášení výpadku rozhodnuto o přepojení ZR, aby byl zajištěn provoz s minimalizací rizik. Přesun zpracování byl proveden před časovým limitem 4 hodin, který je definován v havarijních plánech systému ZR a architektuře ZR. Tato operace proběhla bezproblémově zejména díky pravidelných testům havarijních procedur prováděných SZR.

Provoz ZR je zajištěn ve dvou státních datových centrech, Státní tiskárně cenin a České poště, díky čemuž jsou plně zajištěny požadavky na dostupnost systému ZR jako celku. V souladu s architekturou ZR zajišťuje existence záložního datového centra obnovení služeb ZR tak, že je v případě výpadku primární lokality SZR schopna obnovit plné poskytování služeb ZR v lokalitě záložní.

K obnovení provozu došlo dne 25. 3. v 15:36 hod.  I přes nouzové odpojení elektrické energie od technologií ZR nedošlo ke ztrátě zpracovávaných dat a ZR jsou schopny kontinuálně poskytovat referenční údaje dle požadavků oprávněných uživatelů.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 3. 4. 2014.