PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace o úpravě kompozitních služeb AISEO

Na základě jednání k eGON kompozitním službám ze dne 9. 10. 2013, byly připomínky konzultovány s věcným správcem AISEO, ROB (MV) a zároveň i s Hlavním Architektem eGovernmentu. Proto nám dovolte, abychom Vás informovali o implementaci těchto výše uvedených eGON kompozitních služeb, za současného zohlednění Vašich připomínek. V současné době jsou služby E158, E159 a E160 nasazeny v ověřovacím provozu a jako takové nejsou schváleny a je nutné tyto služby změnit. Zároveň podotýkáme, že jejich popis, uvedený v Katalogu eGON služeb - verze 7.07 uveřejněném na stránkách Správy základních registrů, neobsahuje žádnou informaci o využití těchto služeb jen s RČ.

Se změnou výše uvedených služeb jsou spojeny následující postupy:

  • vzhledem k připomínkám jednotlivých OVM využívající kompozitní služby se přistoupilo na změnu harmonogramu.
  • Služby E159 a E160 budou nahrazeny službami novými a to pod čísly E171 a E172.
  • Služba E158 bude upravena ve stávající verzi, jelikož její změna nemá vliv na funkcionalitu a je zpětně kompatibilní.
  • K nasazení nových služeb dojde v měsíci červenci 2014.
  • Před nasazením do produkčního prostředí budete informováni a následně zapojeni do testovacího procesu.
  • Funkčnost služeb E159 a E160 bude ukončena ke dni 30. 9. 2014.
  • Dle informace MV dojde ke dni 30. 9. 2014 k pozastavení přímého přístupu do AISEO. Pro přístup budou sloužit nově implementované kompozitní služby, které zajišťuje SZR.

Děkujeme za součinnost a pevně věříme, že je dán dostatek času na přípravu k přechodu na nové kompozitní služby a též byl vytvořen dostatečný časový prostor před ukončením funkčnosti eGON kompozitních služeb E159 a E160.