PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jak funguje "Referenční agent"?

 1) Před prvním spuštěním

 •  Instalace .NET Framework 4
 •  Instalace kořenových certifikátů umístěných na http://www.szrcr.cz/vyvojari

  2) Referenční testovací systémová data

 • Kód Ais: 999002
 • Kód Agendy: X999
 • Kód role: XR2
 • Kód OVM 12345678
 • Uveřejněno na webu v dokumentu Popis hlaviček eGON služeb.pdf.

   3) Chybové stavy při nesprávné konfiguraci rozhraní (internet, KIVS)

- Je v KIVSu a dotaz posílá jako z internetu

 • Na https://egon.gov.cz/publikace/E05 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Ke vzdálenému serveru se nelze připojit.
 • --inner: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel 94.199.40.234:443

- Je v internetu a dotaz zasílá jako z KIVSu

 • Na https://pub.egon.cms/publikace/E05 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Vzdálený server vrátil chybu: (502) Chybná brána.

- Nejsou nainstalované kořenové certifikáty

 • Nelze navázat vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS s autoritou egon.gov.cz.  --inner: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Nepodařilo se nastavit vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS..
 • --inner: Na základě provedeného ověření není vzdálený certifikát platný.

- Není provedena výjimka pro danou IP adresu na firewallu České pošty (taktéž nutno zkontrolovat část „ostatní“ – nastavení proxy)

 • Na https://egon.gov.cz/publikace/E05 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Ke vzdálenému serveru se nelze připojit.
 • --inner: Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl 94.199.40.234:443

   4) Údaje ROB

 • Seznam aktuálních testovacích záznamů (jméno, příjmení, atd) je uveden na stránkách http://www.szrcr.cz/vyvojari
 • Hodnoty jméno a příjmení lze napsat velkými i malými písmeny (not case sensitive)
 • ZAZNAM NENALEZEN: Vstupní kombinaci údajů neodpovídá žádný záznam – použité hodnoty v sekci ROB nejsou korektní či nejsou v seznamu aktuálních testovacích záznamů.
 • NEVALIDNI DATA: Není dostatečné oprávnění pro čtení údajů – v části Autorizace info musí být zadány alespoň tyto tři hodnoty „Prijmeni“, „Jmeno“, „AdresaPobytu“ (oddělené mezerou, v jakémkoliv pořadí, case sensitive, bez úvozovek).

    5) Údaje ROS

 • Seznam aktuálních testovacích záznamů (jméno, příjmení, atd.) je uveden na stránkách http://www.szrcr.cz/vyvojari
 • ICO NEEXISTUJE: IČO není k dispozici (neexistuje nebo odepřen přístup) - použité hodnoty v sekci ROS nejsou korektní či nejsou v seznamu aktuálních testovacích záznamů.

  6) Údaje IszrZadostId (E100)

 • Nejprve se provede asynchronní dotaz, na který se vrátí odpověď s hodnotou IszrZadostId.
 • NENALEZENO: Požadavek nebyl nalezen! – nesprávné ID žádosti – zřejmě chybně opsané.
 • Nekompletní  ID žádosti (špatný počet znaků):
 • The 'urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAsyncOdpovedZFronty:v1:IszrZadostId' element is invalid - The value 'c3dc1d20-5d5f-138f-9619-0901d7e4684' is invalid according to its datatype 'urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1:IszrZadostIdType' - The Pattern constraint failed.

    7) Údaje IszrZadostId (E99)

 • Následuje výpis fronty – nezáleží na hodnotě IszrZadostId