PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jak postupovat, zobrazí -li se prázdná stránka v AIS RPP působnostním?

Jedná se o chybné nastavení činnostních rolí uživateli. Postup nápravy: Je třeba nastavit požadované „Agendové činnostní role“ ( minimálně „Oznámení působnosti OVM v agendě a změna registrované působnosti OVM v agendě (přeregistrace)“ v Registraci agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy) To se provede prostřednictvím administračního rozhraní Správy dat OVM https://www.seznamovm.cz/spravadat/). Administraci uživatelů, včetně jejich přiřazení k odpovídajícím rolím, smí realizovat pouze lokální administrátor.