PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kdo je editorem ROB a ROS?

 REGISTR OBYVATEL

  • Editory údajů do registru obyvatel jsou Ministerstvo vnitra a Policie ČR, a to prostřednictví svých agendových informačních systémů. V případě Ministerstva vnitra se jedná o agendový informační systém evidence obyvatel, agendový informační systém občanských průkazů, agendový informační systém cestovních dokladů a agendový informační systém datových schránek. Policie ČR edituje údaje prostřednictvím agendového informačního systému cizinců. Mezi nejdůležitější editorské systémy patří agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) a agendový informační systém cizinců.
  • Editace probíhá automatizovanými procesy přes ISZR, což znamená, že úředníkovi se nenavýší pracovní úkony. I po spuštění základních registrů (tedy po 1. 7. 2012) zapisuje úředník údaje do AISEO stejným způsobem jako doposud. Jedná se zejména o zápis narozených fyzických osob na území České republiky, kdy matriční úřad prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapíše tuto skutečnost do AISEO. Stejným způsobem bude vykonávat úředník například ohlášení adresy místa trvalého pobytu či nabytí občanství. Výhodou základních registrů je správnost údajů, které budou přes služby ISZR aktualizovány i do ostatních AISů.

REGISTR OSOB

Záznamy do ROS provádí příslušné editorské agendy. Jde o orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod. Více na http://www.szrcr.cz/uploads/brozura_obce2str.pdf

Přehled editorů registru osob: Seznam osob a editorů ROS 2014 Seznam osob a editorů ROS 2014 (15,81 KB)