PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle a konference Stavební úřady 2014

Správa základních registrů se zúčastnila konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle v Pardubicích dne 24. září 2014 a konference Stavební úřady 2014 v Hradci Králové ve dnech 25. – 26 září 2014.

Konference IOP a IROP:

Hlavním tématem konference byl přechod z Integrovaného operačního programu (IOP) do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Byly představeny úspěšné projekty a přínosy IOP a nové cíle IROP. Pozornost byla věnována i novinkám současného programového období 2014-2020 jako jsou Integrované územní investice (ITI). Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s městem Pardubice. Konference se uskutečnila dne 24. září 2014 v zastupitelském sálu magistrátu města Pardubice. Další bližší informace jsou k dispozici na webovém odkazu - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Konference-IOP-a-IROP-Uspechy-a-nove-cile .  

Konference Stavební úřady 2014:

Mezi hlavní témata letošního ročníku konference patřily: eGovernment na správních úřadech; základní registry a agendové informační systémy; aplikace stavebního zákona; evidence přestupků a další navrhované změny. Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Správa základních registrů a Statutární město Hradec Králové. Konference se uskutečnila ve dnech 25. – 26. září 2014 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Další bližší informace jsou k dispozici na webovém odkazu - http://www.stavebniurady.cz/index.html .

Za SZR na obou konferencích vystoupil ředitel Ing. Michal Pešek s prezentacemi na téma "Projekty nad registry rozvíjí eGov".

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 26. 9. 2014.