PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Opatření proti nesprávnému využívání údajů ze základních registrů

Orgány veřejné moci, které prostřednictvím svých agendových infomačních systémů využívají údaje ze základních registrů, musí do konce února 2019 provést důkladnou kontrolu nastavení těchto systémů, aby odpovídala aktuálním zákonným oprávněním ve vztahu k rozsahu a účelu využívání těchto údajů. Cílem těchto opatření je snížení rizika nesprávného, nadměrného či neoprávněného využívání osobních údajů fyzických osob.

Mezi referenční údaje, které orgány veřejné moci získávají ze základních registrů, patří i osobní údaje fyzických osob uložené v základním registru obyvatel. V souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které upravuje nakládání s osobními údaji, Ministerstvo vnitra zpřísnilo kontroly a podmínky při využívání osobních údajů ze základních registrů, případně dalších informačních systémů. 

Přístup k údajům v základních registrech ve vazbě na zákonná oprávnění řídí registr práv a povinností na základě přihlášení působnosti orgánů veřejné moci k registrovaným agendám v jednotlivých činnostních rolích. Nejpozději do 28.2.2019 musí orgány veřejné moci provést kontrolu nastavení identifikačních položek svých agendových informačních systémů ve volání eGON služeb a o jejím provedení informovat Správu základních registrů prostřednictvím systému „Registrační autorita základních registrů (RAZR)“.

 Pro tuto kontrolu je k dispozici podrobný manuál. 

Kromě toho je do 29.6.2019  nutné posoudit a nastavit rozsah požadovaných údajů (tzv. „seznam údajů“), aby odpovídal konkrétnímu zákonnému oprávnění a účelu, pro které jsou údaje využívány. Po tomto datu již nebude poskytován a priori plný rozsah údajů, požadované údaje budou muset být konkrétně vymezeny. Seznam služeb, kterých se uvedené opatření dotkne, bude dostupný závěrem roku 2018.

Pro řešení případných problémů je k dispozici Service Desk Správy základních registrů, který lze kontaktovat prostřednictvím aplikace Service Desk manager nebo emailem na podpora@szrcr_cz.

UPOZORNĚNÍ: Testovací prostředí ISZR bude v období do 6.12.2018 využíváno za účelem prověřování dalších funkcionalit, které nesouvisí s výše uvedenými opatřeními. Z tohoto důvodu může vykazovat nepředvídatelné chování či výpadky. Doporučujeme proto ověřit fungování a nastavení Vašich systémů na výše uvedená opatřeni až po tomto datu.