PDF Export Vytisknout Poslat emailem

ORG - převodník

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změna zákonem č. 100/2010 Sb., přinesl Úřadu pro ochranu osobních údajů nový úkol: do 30. 6. 2012 vytvořit Informační systém ORG jako součást systému základních registrů, která zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů. 

Základním smyslem Informačního systému ORG (který je v některých materiálech označován jako převodník identifikátorů) je zajistit v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů. Tyto identifikátory se budou pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend lišit, a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde budou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG. V tomto systému však nejsou uloženy žádné další údaje fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje Úřadu (ani nikomu jinému) zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám. Touto cestou by měla realizace projektu základních registrů výrazně přispět k ochraně osobních údajů občanů.

ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních údajů uložených v základních registrech.

  • přiděluje zdrojové identifikátory fyzických osob (ZIFO),
  • generuje agendové identifikátory fyzických osoby (AIFO) pro cílové agendy,
  • zajišťuje převody agendových identifikátorů fyzických osob v systému základních registrů, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy,
  • převod mezi AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy dokáže jako jediný v celém systému základních registrů,
  • mimo ZIFO a AIFO neobsahuje ORG žádné jiné osobní údaje,
  • Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze jen s informačním systémem základních registrů (ISZR).

Pro více informací navštivte stránku Informačního systému ORG.

Aktuality

05. 08. 2019

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červenec 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - červenec 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu...

02. 07. 2019

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červen 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - červen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu...

04. 06. 2019

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - květen 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu...

02. 05. 2019

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2019 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - duben 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu...


všechny aktuality