PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Orgány veřejné moci

Libovolný orgán veřejné moci (OVM) získává referenční údaje, tj. právně závazné údaje ze základních registrů (ZR) prostřednictvím svých agendových informačních systémů (AIS). Návod pro připojení AIS k základním registrům naleznete v pravém menu pod záložkou Jak se připojit k ZR či v Příručce pro správce agendových informačních systémů: Příručka pro obce Příručka pro obce

V základních registrech jsou ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, obsaženy následující referenční údaje: Referenční údaje v ZR v. 2 Referenční údaje v ZR v. 2 (239,94 KB, 25. 9. 2014).

Postup při vlastním získávání údajů ze ZR lze v jednoduchosti popsat následujícím způsobem:

  • orgán veřejné moci se prostřednictvím svého agendového informačního systému připojí k Informačnímu systému základních registrů;
  • následuje proces ověření oprávnění dotazu prostřednictvím Registru práv a povinností, tzn., zda je agendový informační systém zaregistrován, zda má daný úředník na daném úřadě právo dotazovat se na předmětné údaje obsažené v příslušném základním registru;
  • jestliže je vše v pořádku, následuje zpracování vlastního dotazu prostřednictvím základních registrů a následuje žádaná odpověď, kterou je možno zasílat také do datových schránek.

Jedná se o zjednodušení komunikace občana s úřady a mezi úřady navzájem, ale i o zefektivnění práce úředníka. Ten pro svou práci bezesporu potřebuje informace, které často získává či získával mnoha různými cestami. Nyní existuje model, který umožňuje získání těchto informací pomocí jednoho jediného dotazu.

Co tedy vedení města, potažmo libovolného orgánu veřejné moci, potřebuje učinit, aby jeho úředníci mohli přistupovat k základním registrům?

Především si ověřte, že jste splnili ohlašovací povinnost ke všem registrovaným agendám. To znamená, zda jste přihlásili všechny své agendové informační systémy (AIS) a zda jste zaregistrováni. Pokud se domníváte, že nějaká agenda v seznamech chybí – urychleně řešte se Správou základních registrů a s Ministerstvem vnitra.

Úřad (orgán veřejné moci) se na provoz agendových informačních systémů musí připravit, protože ze zákona č. 111/2009 Sb. odpovídá za:

  • určení úředních osob, které působí v jednotlivých rolích a za provádění změn v těchto určeních;
  • uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům vedeným v AIS a k referenčním údajům vedeným v ZR.

Dále musí orgán veřejné moci (OVM) uchovávat po dobu dvou let záznamy o aktivitách svých úředníků:

  • jméno, příjmení a roli úřední osoby, která přístup učinila;
  • výčet údajů, ke kterým úřední osoba získala přístup;
  • datum a čas přístupu;
  • důvod a konkrétní účel přístupu.