PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přístup k AISEO

Informace k přístupu do AISEO:

  1. OVM požádá o přístup do AISEO zadáním požadavku na Service Desk SZR. V žádosti o přístup uvede čtveřici údajů – agenda, činnostní role, OVM, AIS, které bude používat při přístupu do AISEO. Dále uvede v žádosti výkonnostní požadavky (předpokládaný počet dotazů za hodinu v pracovní a mimopracovní době, maximální počet souběžně zasílaných dotazů).
  2. SZR předá požadavek OVM na MV.
  3. MV zahájí proces posouzení s následným rozhodnutím o oprávněnosti OVM v dané agendě do AISEO využívat údaje z AISEO včetně rozsahu položek. V tomto kroku je posuzováno oprávnění do testovacího prostředí. Schválení přístupu do produkčního prostředí AISEO bude uděleno později po vyhodnocení testu.
  4. V případě kladného stanoviska je nastavena odpovídající konfigurace. Žádajícímu OVM je prostřednictvím Service Desku SZR zaslána informace o zpřístupnění testovacího prostředí AISEO. Poté bude požadavek uzavřen.
  5. V případě zamítavého stanoviska je OVM informován prostřednictvím Service Desku SZR. Poté bude požadavek uzavřen.
  6. Pokud OVM provede otestování své aplikace a bude žádat o přístup do produkčního prostředí, zadá nový požadavek na Service Desk SZR. Žádost musí obsahovat čtveřici údajů, viz bod 1, a dále testovací data ke kontrole. SZR předá požadavek OVM na MV.
  7. MV provede kontrolu rozsahu poskytovaných údajů a odsouhlasí poskytovanou položkovou skladbu pro OVM v dané agendě do produkčního prostředí AISEO, pokud rozsah poskytovaných položek odpovídá oprávnění podle zákona. V opačném případě zamítne přístup do produkčního prostředí.
  8. V případě souhlasného stanoviska je nastavena odpovídající konfigurace na produkčním prostředí pro dané OVM v agendě a následně zaslána informace cestou požadavku Service Desku SZR o možnosti přístupu do produkčního prostředí spolu se stanoviskem MV. Následuje krok 10.
  9. V případě zamítavého stanoviska k nastaveným položkám podle bodu 7, bude opravena konfigurace a cestou požadavku Service Desku SZR zasláno na OVM sdělení o opravě konfigurace a požadavku na opakování testu. Poté bude požadavek uzavřen. Dále se postupuje podle bodu 6.
  10. Rozhodnutí o povolení k čerpání dat z AISEO v produkčním prostředí předá MV na OVM.

Vysvětlení zkratek:

OVM – orgán veřejné moci

AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel

SZR – Správa základních registrů

MV – Ministerstvo vnitra ČR