PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konference ISSS 2012

Ve dnech 2. – 3. dubna 2012 proběhl v Hradci Králové již 15. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2012). Mezi účastníky konference byli již tradičně nejen odborníci na elektronizaci veřejné správy a dodavatelé potřebných technologických řešení, ale také politici, zástupci ústředních státních orgánů a krajských úřadů a pracovníci obecních a městských úřadů. Ústředním tématem letošního ročníku konference bylo připravované spuštění základních registrů, které ve veřejném provozu začnou fungovat od 1. července 2012.

Kromě základních registrů byla v programu konference věnována pozornost např. dalšímu rozvoji již existujících projektů (CzechPoint, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.), využití moderních technologií a trendů v oblasti veřejné správy, důležitou roli v programu konference mělo sdílení příkladů dobré praxe měst, obcí a regionů z oblasti elektronizace veřejné správy. Samostatné bloky byly věnovány elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici a digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií.

Již v předvečer zahájení konference byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. V letošním roce udělila porota cenu Ondřeji Felixovi za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který měl v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace. Ondřej Felix má mimo jiné výrazný podíl na dokončení projektu základních registrů.

Téma základních registrů bylo také ústředním motivem slavnostního zahájení, které bylo pojato jako panelová diskuse nejvýznamnějších hostů konference. Náměstek ministra vnitra JUDr. Radek Šmerda v jejím rámci předvedl funkční verzi základních registrů, když s pomocí improvizovaného stanoviště CzechPoint přímo na pódiu předal první oficiální výpis ze základních registrů primátorovi města Hradec Králové MUDr. Zdeňku Finkovi. Na úvodní panelovou diskusi navázaly další tematické bloky, věnované konkrétním dopadům základních registrů, ať již na běžného občana, nebo na činnost příslušných státních a samosprávných úřadů. Paralelně probíhaly přednášky k dalším tematickým okruhům konference a prezentace partnerů.

Ještě před slavnostním zahájením konference proběhl blok prezentací věnovaný aktuálnímu stavu e-governmentu v České republice. Jedním z přednášejících byl i ředitel Správy základních registrů Michal Pešek, který se ve svém vystoupení věnoval službám Správy základních registrů v podobě nezbytných datových center a Centrálního místa služeb, přípravě help desku na zajištění služeb kontaktního místa základních registrů a pilotnímu provozu na úřadu městské části Praha 13, který je prvním praktickým ověřením napojení informačních systémů úřadu (v roli agendových IS) na základní registry.