PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - březen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR). Provoz systému základních registrů v březnu 2016 probíhal bez výpadků. Ve dnech 17. a 18. března došlo ke krátkodobému omezení poskytování služeb z důvodu zneplatnění některých agend ze strany správce RPP.

V ČR v současnosti existuje 7 387 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V březnu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 168 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 819 připojených agendových informačních systémů provedly 37 087 628 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 503 měst (z celkového počtu 575), 130 městysů (z 210), 2 246 obcí (z 5 439). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, , držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy. 

Počet transakcí prostřednictvím

v březnu 2016

připojených AIS

37 087 628

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

8 905

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

17 964

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

880

z toho prostřednictvímCzechPOINT@home pro veřejnost

276Nejvíce dotazů bylo v březnu 2016 směřováno do registru obyvatel (71,78 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (21,48 %), registru osob (5,41 %) a registru práv a povinností (1,33 %).

Informační systém ORG v březnu 2016 provedl 48,359 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které březnu 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Agendový informační systém Policie ČR

4 913 738

Ministerstvo vnitra

Agendový informační systém ZBRANĚ

3 804 429

Ministerstvo vnitra

ADIS - automatizovaný daňový informační systém

3 704 166

Generální finanční ředitelství

Informační systém evidence občanských průkazů

1 902 811

Ministerstvo vnitra

SDPF – státní dozor nad penzijními fondy

1 325 617

Ministerstvo financí

Formulářový agendový informační systém - FAIS

991 373

Správa základních registrů

PROXIO Agendio

705 238

Městská část Praha 4Ministerstva s největším počtem transakcí v březnu 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

12 535 597

Ministerstvo financí

1 327 423

Ministerstvo spravedlnosti

1 055 486

Ministerstvo dopravy

651 271


Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v březnu 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Statutární město Olomouc

588 769

Statutární město Mladá Boleslav

318 043

Hlavní město Praha

308 824

Město Žďár nad Sázavou

86 560Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby; od 18:00 do 8:00 a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V březnu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

  1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
  2. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
  3. registrace a správa AIS v ZR
  4. žádost o přístup k agendovému informačnímu systému evidence obyvatel (AISEO)
  5. využívání údajů z registru obyvatel (ROB) a AISEO – tzv. změnové sestavy
  6. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
  7. dotazy na Výpisy údajů z ROB a registru osob (ROS)
  8. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS
  9. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců (AISC)
  10. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS