PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR).

V červnu 2016 došlo ke dvěma krátkodobým výpadkům Formulářového agendového informačního systému (FAIS) z provozních důvodů, a to ve dnech 15. 6. (17 min) a 19. 6. (6 min). 

V ČR v současnosti existuje 7 390 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V červnu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 233 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 904 připojených agendových informačních systémů provedly 29 959 810 transakcí. 10. června ve 13:15:00 při využití služby E03 uskutečnil informační systém Generálního finančního ředitelství transakci s pořadovým číslem 1 miliarda.

K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 508 měst (z celkového počtu 575), 130 městysů (z 210), 2 304 obcí (z 5 440). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, , držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy.

Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v červnu 2016

připojených AIS

29 959 810

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

8 478

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

18 289

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

753

z toho prostřednictvím CzechPOINT@home pro veřejnost

457Nejvíce dotazů bylo v červnu 2016 směřováno do registru obyvatel (69,30 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (24,87 %), registru osob (4,16 %) a registru práv a povinností (1,67 %).

Informační systém ORG  v červnu 2016 provedl 34,078 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Ministerstva s největším počtem transakcí v červnu 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

4 177 521

Ministerstvo spravedlnosti

991 991

Ministerstvo dopravy

821 719

Ministerstvo zemědělství

409 842Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v červnu 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Česká Lípa

1 659 932

Otrokovice

133 927

Český Těšín

122 153

Strakonice

89 335Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

 V červnu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

 1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
 2. využívání údajů z registru obyvatel (ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) – tzv. změnové sestavy
 3. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
 4. registrace a správa AIS v ZR
 5. žádost o přístup k AISEO
 6. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
 7. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v registru osob (ROS)
 8. dotazy na Výpisy údajů z ROB a ROS
 9. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců (AISC)
 10. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS