PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červenec 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou důkladně zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a řídí registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes vnější rozhraní informačního systému základních registrů (ISZR). 29. července došlo z technických důvodů k jednomu krátkodobému výpadku Formulářového agendového informačního systému (FAIS), (19min).  16. července proběhla z důvodu nasazení nové verze registru uzemní identifikace adres a nemovitostí  jeho odstávka v délce 1 hodiny.

V České republice v současnosti existuje 7 392 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro svojí potřebu nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje ze základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V červenci 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 179 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 831 připojených agendových informačních systémů provedly 25 884 985 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 509 měst (z celkového počtu 575), 131 městysů (z 210), 2 317 obcí (z 5 442). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je možné získat řadu výpisů ze základních registrů. Jde např. o výpisy veřejných údajů z registru osob,  každý zde může také zjistit, jaké informace jsou o něm vedeny v registru obyvatel a případně získat i informace o tom kdo, kdy a proč jeho údaje zjišťoval. Držitelé datových schránek mohou všechny tyto výpisy získat zdarma v elektronické podobě do své datové schránky díky formulářům na Portálu veřejné správy..

Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v červenci 2016

připojených AIS

25 884 985

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

8 234

z toho prostřednictvímCzechPOINT@office pro OVM

13 331

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

518

z toho prostřednictvímCzechPOINT@home pro veřejnost

233Nejvíce dotazů na vnějším rozhraní základních registrů bylo v červenci 2016 směřováno do registru obyvatel (72,59 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (21,67 %), registru osob (3,98 %) a registru práv a povinností (1,76 %).

Informační systém ORG v červenci 2016 provedl 30 031 219 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které v červenci 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Automatizovaný daňový informační systém

4 381 975

Generální finanční ředitelství

Informační systém evidence občanských průkazů

1 701 216

Ministerstvo vnitra

Agendový informační systém Policie ČR

1 322 961

Ministerstvo vnitra

Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

652 590

Česká správa sociálního zabezpečení

Exekutorský informační systém

531 256

Mgr. Homola Jaroslav, soudní exekutor

Spisová služba Elisa

529 896

Obec Dvorce

Informační systém Rejstříku trestů

507 712

Ministerstvo spravedlnostiMinisterstva s největším počtem transakcí v červenci 2016

Ministerstvo

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

4 430 373

Ministerstvo spravedlnosti

717 435

Ministerstvo dopravy

654 304

Ministerstvo zemědělství

353 890


Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v červenci 2016

Obec s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Otrokovice

143 934

Strakonice

133 648

Zlín

98 520

Kolín

93 601Správa základních registrů poskytuje orgánům veřejné moci uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V červenci 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

  1. reklamace údajů v ZR
  2. oznámení působnosti OVM v agendě
  3. registrace a správa AIS v ZR
  4. žádost o přístup k AISEO
  5. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
  6. využívání údajů z ROB a AISEO – tzv. změnové sestavy
  7. dotazy na Výpisy údajů z ROB a ROS
  8. dotazy na proces připojování AIS k AISC
  9. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS
  10. dotazy na Výpis o využití údajů z ROB a Záznam o využívání údajů v ROS