PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - únor 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a řídí registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR). Provoz systému základních registrů v únoru 2016 probíhal bez výpadků, byla zajištěna dostupnost všech služeb na požadované úrovni.

V ČR v současnosti existuje 7387 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V únoru 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 130 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2 764 připojených agendových informačních systémů provedly 29 144 406 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 502 měst
(z celkového počtu 575), 130 městysů (z 210), 2 227 obcí (z 5 439). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy. 

Počet transakcí prostřednictvím

v únoru 2016

připojených AIS

29 144 406

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

10 137

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

16 457

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

991

z toho prostřednictvím CzechPOINT@home pro veřejnost

241

Nejvíce dotazů bylo v únoru 2016 směřováno do registru obyvatel (75,49 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (18,22 %), registru osob (5,01 %) a registru práv a povinností (1,28 %).

Informační systém ORG v únoru 2016 provedl 33,937 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby - ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob - AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

 Agendové informační systémy (AIS), které v únoru 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Agendový informační systém Policie ČR

3 426 493

Ministerstvo vnitra

ADIS - automatizovaný daňový informační systém

3 009 384

Generální finanční ředitelství

PROXIO

892 673

Město Klášterec nad Ohří

Formulářový agendový informační systém - FAIS

777 194

Správa základních registrů

PROXIO Agendio

628 897

Městská část Praha 4

ISVS pro správu a vedení katastru nemovitostí (ISKN)

613 079

Český úřad zeměměřický a katastrální

Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

591 351

Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstva s největším počtem transakcí

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

5 497 416

Ministerstvo spravedlnosti

838 165

Ministerstvo dopravy

673 007

Ministerstvo zemědělství

452 450

Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Statutární město Olomouc

509 069

Hlavní město Praha

287 199

Statutární město Mladá Boleslav

177 880

Statutární město Ústí nad Labem

120 646

Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk.  Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V únoru 2016 byly na Service Desk SZR nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

  1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
  2. využívání údajů z ROB a agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) – tzv. změnové sestavy
  3. registrace a správa AIS v ZR
  4. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
  5. žádost o přístup k AISEO
  6. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
  7. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS
  8. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců
  9. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS