PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - září 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou důkladně zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a řídí registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes vnější rozhraní informačního systému základních registrů (ISZR).

Dne 18. 9. 2016 došlo v době od 18:28 do 19:02 k výpadku registru obyvatel a dne 19. 9. 2016 v době od 23:33 do 23:56 k výpadku Formulářového agendového informačního systému (FAIS) z důvodu technické poruchy.

V České republice v současnosti existuje 7 396 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro svojí potřebu nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V září 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2 559 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 3 279 připojených agendových informačních systémů provedly 30 239 483 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 511 měst (z celkového počtu 575), 133 městysů (z 210), 2 359 obcí (z 5 442). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT  je možné získat řadu výpisů ze základních registrů. Jde např. o výpisy veřejných údajů z registru osob, každý zde může také zjistit, jaké informace jsou o něm vedeny v registru obyvatel a případně získat i informace o tom, kdo, kdy a proč jeho údaje zjišťoval.  Držitelé datových schránek mohou všechny tyto výpisy získat zdarma v elektronické podobě do své datové schránky díky formulářům na Portálu veřejné správy.Počet transakcí přijatých prostřednictvím

v září 2016

připojených AIS

30 239 483

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

17 375

z toho prostřednictvím CzechPOINT@office pro OVM

19 120

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

624

z toho prostřednictvím CzechPOINT@home pro veřejnost

262Nejvíce dotazů bylo v září 2016 směřováno do registru obyvatel (69,17%), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (25,53 %), registru osob (3,70 %) a registru práv a povinností (1,60 %).

Informační systém ORG v září 2016 provedl 36 383 163 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

Agendové informační systémy (AIS), které v září 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v měsíci

Správce AIS

Automatizovaný daňový informační systém

4 477 349

Generální finanční ředitelství

Agendový informační systém Policie ČR

1 561 110

Ministerstvo vnitra

Informační systém evidence občanských průkazů

1 487 348

Ministerstvo vnitra

ISVS pro správu a vedení katastru nemovitostí

1 160 904

Český úřad zeměměřičský a katastrální

is-USYS.net

1 044 262

Český Rozhlas

Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

723 238

Česká správa sociálního zabezpečení

Formulářový agendový informační systém - FAIS

681 805

Správa základních registrů ČR

Informační systém Rejstříku trestů

608 616

Ministerstvo spravedlnostiMinisterstva s největším počtem transakcí v září 2016

Ministerstva

Počet transakcí v měsíci

Ministerstvo vnitra

4 556 381

Ministerstvo spravedlnosti

952 275

Ministerstvo dopravy

846 616

Ministerstvo zemědělství

379 959


Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí v září 2016

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v měsíci

Strakonice

149 763

Ostrava

138 938

Hlavní město Praha

98 638

Třebíč

85 642Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V září 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

1. reklamace údajů v ZR

2. registrace a správa AIS v ZR

3. oznámení působnosti OVM v agendě

4. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM

5. žádost o přístup k AISEO

6. využívání údajů z ROB a AISEO – tzv. změnové sestavy

7. dotazy na Výpis o využití údajů z ROB a Záznam o využívání údajů v ROS

8. dotazy na proces připojování AIS k AISC

9. dotazy na Výpisy údajů z ROB a ROS

10. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS