PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Na konferenci ISSS byl představen koncept elektronické identity občana

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila 19. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla 4.- 5. dubna 2016 v Hradci Králové. Ředitel SZR Michal Pešek zde mimo jiné představil koncept Národní identitní autority připravované v rámci projektu MORIS. 

Elektronická identita a návaznost na evropské nařízení eIDAS byly hlavními tématy letošního ročníku konference. Základní registr obyvatel je unikátním datovým zdrojem vždy aktuálních údajů o všech občanech v České republice. Právě referenční údaje občana v registru obyvatel se stanou základem elektronické identity, jejímž nosičem pak bude elektronický občanský průkaz s čipem.

 „Samotné ověření identity při využívání elektronických služeb bude probíhat na identifikační bráně eIdentita.cz, což je součást Národní identitní autority, která propojí identifikační certifikát uložený na čipu eObčanky se záznamem v registru obyvatel.“ vysvětloval účastníkům konference Michal Pešek.  „Národní identitní autorita zároveň bude zajišťovat i autentizaci webových stránek. Uživatel tak bude mít informaci o tom, že se připojuje k důvěryhodnému a skutečnému poskytovateli služby a poskytovatel služby bude mít jistotu o identitě občana a o pravdivosti údajů, které potřebuje k zajištění správného poskytnutí své služby.“ doplnil ředitel SZR.

Kromě modulu pro elektronickou identifikaci a autentizaci vznikne v rámci projektu MORIS i řada služeb umožňujících individuální i hromadný výdej údajů ze základních registrů a eGon Service Busu, které zásadní způsobem zjednoduší práci územně samosprávných celků, které tyto sestavy využijí zejména v rámci výkonu samostatné působnosti.

logo_cmyk_01.jpg