PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Představení koncepce národní identitní autority

Správa základních registrů je tradiční odborný partner konference eGovernment 20:10, která proběhla 6. - 7. září v Mikulově. Ředitel Správy základních registrů Michal Pešek zde představil aktuálně realizované projekty a zejména pak připravovaný systém národní identitní autority. Díky ní bude možné zavádět online služby využívající bezpečnou elektronickou identifikaci uživatelů na nejvyšší úrovni důvěryhodnosti definované evropským nařízením eIDAS.

 „Národní identitní autorita zajistí ověření identity uživatele a její propojení s identifikátorem  v registru obyvatel. Po přihlášení prostřednictvím portálu eIdentita.cz systém v případě, že k tomu dá uživatel explicitní souhlas, odešle poskytovateli služby vyžádané údaje. V listopadu chceme spustit testovací provoz a od příštího roku umožnit ověřovací provoz  s využitím systému datových schránek jako poskytovatele identifikace, tzv. ID providera. Až bude schválená potřebná legislativa, stát předpokládá využít jako nosič elektronické identity  občanský průkaz s čipem, dále se počítá s komerčními poskytovateli kteří jsou a nebo budou na trhu.“ uvedl na konferenci Michal Pešek.
Další představovanou novinkou byl systém eGON Service Bus, který byl vybudován jako součást projektu Centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy. Díky jeho službám budou mít úřady kromě referenčních údajů ze základních registrů možnost  na stejném principu využívat i další údaje z agendových informačních systémů veřejné správy. „Vedle existujícího informačního systému základních registrů tak vznikl systém podporující vzájemnou publikaci nereferenčních údajů, a je třeba jej plně rozchodit, aby byl rozvíjen a podpořen jednotný a propojený datový fond veřejné správy, který budou mít všechny úřady v rámci svých zákonných oprávnění možnost využívat“ doplnil Michal Pešek.