PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Služby základních registrů budou dostupné i v průběhu víkendů

Od 1. října vstoupila v účinnost příslušná ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., která zavádí centrální evidenci přestupků, ve které se budou evidovat zákonem vymezené závažnější přestupky a kterou bude spravovat Rejstřík trestů.

Spuštěním tohoto nového systému vznikla potřeba koordinovat nutné odstávky, které mohou způsobit nedostupnost poskytovaných služeb během vybraných víkendů.

Správa základních registrů tak vychází vstříc požadavkům Rejstříku trestů a po vzájemné dohodě tyto odstávky omezí na minimum.

Správa základních registrů musí 2-3x do roka provést několikahodinovou odstávku pro nutnou technologickou údržbu systémů. Tyto odstávky probíhají o víkendu, většinou pak v odpoledních a večerních hodinách, tak aby nedostupnost těchto služeb měla minimální dopady do výkonu veřejné správy.

V této době bohužel ve zvýšené míře dochází k přestupkovému jednání a  zejména  obecní a městské policie potřebují využívat online služeb základních registrů pro ztotožnění přestupce a následnému zápisu do informačního systému evidence přestupků.

Z těchto důvodů se bude Správa základních registrů maximálně snažit koordinovat plánovaní odstávek s plánovanými odstávkami informačního systému evidence přestupků a další nutná omezení realizovat tak, aby nedostupnost služeb základních registrů i během víkendů byla snížena na minimum.