PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Tiskové zprávy

1 2   Následující   ››

Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům

Žádosti o přístup agendových informačních systémů (AIS) k základním registrům jsou nově přijímány pomocí webové aplikace Registrační autorita základních registrů (RAZR). Pro správce AIS to znamená značné zjednodušení a vyšší uživatelský komfort. Aplikace RAZR tak nahradila dosavadní systém založený na zasílání offline ZFO formulářů do datové schránky Správy základních registrů.

 

Základní registry oslavily pět let fungování

 V sobotu 1. července 2017 uběhlo přesně pět let od spuštění nejrozsáhlejšího projektu v historii elektronizace veřejné správy – systému základních registrů.  Naprostá většina orgánů veřejné moci tak v rámci svých agend využívá aktuální a právně platné údaje bez nutnosti dalšího dokládání a ověřování. Údaje, které tvoří základ sdíleného datového fondu veřejné správy, jsou v základních registrech bezpečně chráněny, každý přístup k nim je pečlivě zaznamenán a každý si může tyto záznamy jednoduše opatřit. 

 

Veřejné představení národní identitní autority

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž 20. ročník proběhl 3. – 4. dubna v Hradci Králové. 

 

Ředitel Správy základních registrů se stal osobností eGovernmentu 2017

Ředitel Správy základních registrů Ing. Michal Pešek převzal během slavnostního večera, který se odehrál 21. března 2017 v nové budově Národního muzea v Praze, prestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2017 v kategorii centrálních úřadů. 

 

Služby základních registrů budou dostupné i v průběhu víkendů

Od 1. října vstoupila v účinnost příslušná ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., která zavádí centrální evidenci přestupků, ve které se budou evidovat zákonem vymezené závažnější přestupky a kterou bude spravovat Rejstřík trestů.

 

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2015

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2015 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových schránek tak mají kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč se během loňského kalendářního roku dotazoval na jejich údaje, které jsou v registru obyvatel vedeny jako referenční.  

 

Představení koncepce národní identitní autority

Správa základních registrů je tradiční odborný partner konference eGovernment 20:10, která proběhla 6. - 7. září v Mikulově. Ředitel Správy základních registrů Michal Pešek zde představil aktuálně realizované projekty a zejména pak připravovaný systém národní identitní autority. Díky ní bude možné zavádět online služby využívající bezpečnou elektronickou identifikaci uživatelů na nejvyšší úrovni důvěryhodnosti definované evropským nařízením eIDAS.

 

Správa základních registrů úspěšnou certifikací opět potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. O tom, že je v tom úspěšná svědčí nejen více než miliarda transakcí, které dosud základní registry provedly, ale i opětovné získání certifikátů potvrzujících úroveň poskytovaných služeb podle mezinárodních standardů a norem ISO.  

 

Základní registry uskutečnily miliardu transakcí

Systém základních registrů, odkud úřady čerpají vždy platné referenční údaje, uskutečnil za 4 roky existence neuvěřitelnou miliardu transakcí.  To je důkazem, že jsou spolehlivým a bezpečným elektronickým nástrojem veřejné správy.

 

Na konferenci ISSS byl představen koncept elektronické identity občana

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila 19. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla 4.- 5. dubna 2016 v Hradci Králové. Ředitel SZR Michal Pešek zde mimo jiné představil koncept Národní identitní autority připravované v rámci projektu MORIS. 

 

Elektronická identita jako základ úplného elektronického podání

V úterý 16. února 2016 proběhl v v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě seminář pořádaný magazínem Egovernment s názvem Úplné elektronické podání. Správa základních registrů je tradičním odborným partnerem a ředitel SZR Michal Pešek byl jedním z hlavních prezentujících. 

 

Seminář České bankovní asociace k základním registrům

28. 1. 2016 proběhl v budově centrály Komerční banky seminář, který uspořádala Česká bankovní asociace spolu se Správou základních registrů pro zájemce z oblasti bankovních služeb na téma základních registrů a využívání  referenčních údajů.

 

Zasílání výpisů referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje

Počínaje dnem 28. 1. 2016 budou právnickým osobám a podnikajících fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, zdarma zasílány výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje. 

 

Správa základních registrů prokázala vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Maximální zabezpečení státem registrovaných a k jeho správě využívaných informací včetně citlivých osobních údajů musí být s ohledem na aktuální i očekávané kybernetické hrozby prioritou každého provozovatele významných a kritických informačních systémů veřejné správy. Údaje ze základních registrů jsou po 3,5 letech bezproblémového provozu klíčovým datovým zdrojem pro celou veřejnou správu. Proto je jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. 

 

eIDAS do roka a do dne

Seminář s tímto prorockým názvem, na kterém byl jedním z hlavních přednášejících ředitel Správy základních registrů Michal Pešek, proběhl pod záštitou místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška 10. listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

 
1 2   Následující   ››