PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr obyvatel

V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.

Bez_n__zvu.png

Webové stránky

Základní registr obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra,je od 1. července 2012 hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách, konkrétně o:

 • všech občanech ČR,
 • cizincích s povolením k pobytu v ČR,
 • cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 • jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.

O všech těchto osobách se v Registru obyvatel vedou následující referenční údaje:

 • příjmení, jméno
 • odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, příp. na adresu pro doručování
 • datum narození a úmrtí,
 • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,
 • odkaz do registru územní identifikace na místo a okres narození a úmrtí; popřípadě stát narození a úmrtí,
 • státní občanství,
 • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
 • údaj o tom, zda má osoba zpřístupněnu datovou schránku.

Referenční údaj - údaj vedený v základních registrech, který je státem garantován jako aktuální a správný. Každá změna referenčního údaje se promítne ve všech ostatních agendách veřejné správy, občan tak již nebude muset obíhat řadu úřadů, aby zde tuto změnu doložil. Například při změně jména nebo adresy místa trvalého pobytu občan pouze navštíví nejbližší úřad v místě bydliště, kde tuto změnu ohlásí a ostatní úřady si prostřednictvím systému základních registrů tuto informaci již předají mezi sebou.

Přínosy zavedení systému základních registrů pro občany při kontaktu s veřejnou správou:

 • větší komfort a kvalita poskytovaných služeb,
 • data vedená ve formě referenčních údajů již nebude muset občan dokládat, či je stále opakovaně vyplňovat na jednotlivých formulářích,
 • méně času stráveného na úřadech,
 • vyšší úroveň ochrany jejich osobních údajů,
 • zkrácení procesu vyřízení žádosti,
 • snížení byrokratické zátěže,
 • občanovi se zřízenou a zpřístupněnou datovou schránkou bude bezplatně zasílán výpis při každé provedené změně referenčních údajů.

Přínosy zavedení systému základních registrů pro úředníky:

 • usnadnění jejich činnosti v souvislosti se získáváním a ověřováním údajů občanů,
 • již nebudou muset váhat nad správností osobních údajů o občanech,
 • nebude docházet k duplicitám,
 • bude zajištěna jedinečnost referenčních údajů v Registru obyvatel.

Aktuality

06. 11. 2018

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2017

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2017 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových...

08. 06. 2017

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

 O víkendu 10. až 11. června 2017 proběhne hromadná editace označení adresy úřadu v registru obyvatel (dále jen „ROB“) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. Jedná se o cca...

01. 06. 2017

Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. bude od 12. června 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby...

15. 03. 2017

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2016

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2016 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových...


všechny aktuality