PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seminář pro dodavatele informačních systémů pro veřejnou správu

Správa základních registrů uskutečnila dne 11. září 2013 v budově Centrotex Ministerstva vnitra České republiky pracovní seminář na téma „eGON služby – jednoduchý a efektivní přístup k údajům v základních registrech“. Společné jednání bylo určeno pro zástupce dodavatelů informačních systémů pro veřejnou správu.

Seminář byl zaměřen na následující oblasti problematiky základních registrů: legislativní a metodické požadavky; připomenutí základních informací o architektuře ISZR; rozvoj služeb – vývoj a implementace nových služeb; aktuální seznamy eGON služeb, agend a agendových rolí, číselníkové údaje; časté chyby při implementaci a provozu AIS.

V první části přednáškového bloku zástupci odboru správy a koncepce SZR definovali problematiku legislativního rámce fungování AIS vůči základním registrům. Dále byla nastíněna problematika sdílených AIS, systém synchronních a asynchronních režimů, důvody pro zneplatnění certifikátu.

Dále v přednáškovém bloku pokračovali již zástupci odboru informačních a komunikačních technologiích a to konkrétně tématem, které se týkalo informací o architektuře ISZR, tj. na jakém principu základní registry fungují. Byly představeny seznamy eGON služeb včetně grafického znázornění statistiky volání jednotlivých služeb ISZR v období od prosince roku 2012 do srpna 2013. Na problematiku eGON služeb navázala část týkající se číselníkových údajů (číselník agend, číselník agendových činnostních rolí). Závěr přednáškového bloku byl věnován tématu častých chyb při implementaci a provozu AIS. Seminář byl završen proaktivní diskuzí jednotlivých zástupců dodavatelů s představiteli Správy základních registrů.

szr_1.JPG

szr_2.JPG

szr_3.JPG

szr_4.JPG

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 16. 9. 2013.