PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seminář Správy základních registrů na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 30. 5. 2013 Správa základních registrů uskutečnila seminář na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Tématem semináře bylo poskytnutí informací o stavu připojení orgánů veřejné moci Plzeňského kraje k základním registrům.

Informativní seminář byl zaměřen na následující oblasti problematiky základních registrů: připojování OVM/AIS (certifikáty), informace k agendám, transakcím, službám (včetně vysvětlení principu kompozitních služeb; informace o nových službách), problémy řešené se Service Deskem, provozní informace. Za Správu základních registrů se semináře zúčastnil: Michal Pešek - ředitel, Martin Havlíček - vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, Jitka Sládková - vedoucí oddělení koncepce a rozvoje.

Cílem jednání na krajích je zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zlepšení informovanosti o tématu základních registrů, aktuální situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Dílčím cílem je poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 4. 6. 2013.
 

konference_Is.png