PDF Export Vytisknout Poslat emailem

O SZR

Správa základních registrů (SZR) vznikla zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Správa základních registrů zajišťuje:

a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,

b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů.