PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název: Správa základních registrů

Důvod a způsob založení: Správa základních registrů je správní úřad zřízený zákonem č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Správa základních registrů je organizační složkou státu.

V čele Správy základních registrů stojí ředitel úřadu, kterého jmenuje ministr vnitra. 

Organizační struktura SZR:

a) Ředitel SZR

a. Oddělení bezpečnosti

b. Oddělení architektury a analýzy

b) Odbor back office SZR

a. Oddělení ekonomické a majetkové

b. Oddělení administrativní podpory

c. Oddělení právní

c) Odbor správy a rozvoje

a. Oddělení správních činností

b. Oddělení řízení projektů a změn

d) Odbor provozu IKT

a. Oddělení Service Desk

b. Oddělení provozu IS

Kontakty

Elektronická podatelna

IČO: 72054506

DIČ: CZ 72054506

Správa základních registrů není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 5600881/0710.

Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, opravné prostředky, stížnosti, sazebník úhrad

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Ochrana osobních údajů

Výroční zprávy

Interní protikorupční program SZR

Zprávy o stavu protikorupčního prostředí SZR