PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Správa základních registrů jako veřejný zadavatel v zájmu otevřeného přístupu ke svým dodavatelům zveřejňuje na webových stránkách informace o aktuálních veřejných zakázkách. Na tomto místě jsou zveřejňovány odkazy k veřejným zakázkám zadávané Správou základních registrů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Při zadávání veřejných zakázek Správa základních registrů dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Správa základních registrů jako organizační složka státu se řídí také nařízením ministerstva vnitra č.45/2016 (ze dne 23. listopadu 2016) a zároveň využívá metodiku zadávání veřejných zakázek.

Veřejné zakázky zadané do 30. dubna 2017 jsou zveřejněny na profilu zadavatele aplikace E-ZAK . Veřejné zakázky zadané od 1. května 2017 jsou zveřejňovány na profilu zadavatele aplikace Národní elektronický nástroj (NEN).