PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286913

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 18. července 2016 č. j. SZR-2597-1/Ř-2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286913 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 3. srpna 2016.

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny tři žádosti, jedna žádost byla vyřazena dle § 27 odst. 2.

Jelikož nebyla uzavřena dohoda o výběru nejvhodnějšího žadatele o zařazení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286913 ve Správě základních registrů, výběrové řízení se dle § 28 odst. 4 zákona o státní službě ruší.

Nové výběrové řízení na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno. 

                                                                                              Ing. Michal Pešek

  vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registrů

 Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286913 Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286913 (328,33 KB)