PDF Export Vytisknout Poslat emailem

SZR uskuteční informativní semináře v krajích

Správa základních registrů zorganizuje v  průběhu prvního pololetí roku 2013 informativní semináře po jednotlivých krajích. Zástupci SZR se přímo v místech krajských úřadů setkají se zástupci všech čtrnácti krajů po celé České republice. Primárním účelem těchto jednání je zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Dílčím cílem je poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji.