PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ukončení platnosti certifikátu

1) Certifikáty pro produkční i testovací prostředí mají platnost 3 roky.

2) Pokud Vám zbývají tři měsíce a méně do vypršení platnosti certifikátu (testovací i produkční prostředí), je třeba si zažádat o nový certifikát k danému AIS. Nejedná se o změnu údajů, ale o vydání nového certifikátu. Žádost podáváte pomocí jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR)Návod k práci s aplikací RAZR je dostupný zde. 

3) Pokud z nějakého důvodu potřebujete mít dva certifikáty i mimo poslední 3 měsíce platnosti předcházejícího certifikátu, požádejte v aplikaci RAZR o další certifikát pro AIS. Doba souběhu platnosti dvou certifikátů pro jeden AIS je v tomto případě omezena na 3 měsíce. Buď před uplynutím této lhůty požádáte o zneplatnění jednoho z certifikátů, nebo vám ho SZR v souladu s Certifikační politikou zneplatní sama. 

4) Po dobu časového překrytí jsou oba certifikáty platné.