PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Opětovné upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

Správa základních registrů opět upozorňuje na fakt, že postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči informačnímu systému základních registrů (ISZR) v produkčním prostředí od srpna 2012 a dále. Certifikáty byly a jsou vydávány s platností na 3 roky. 

AIS s certifikátem, kterému vypršela doba platnosti se nemůže platně připojit k produkčnímu prostředí základních registrů a čerpat potřebné údaje. Správa základních registrů proto každému OVM zasílá 2,5 měsíce před expirací certifikátu emailové upozornění s návodem k dalšímu postupu.

Platnost certifikátu pro každý AIS nelze prodloužit, vždy je třeba zažádat o nový. Nový certifikát je možné nechat vystavit a nainstalovat bez čekání na expiraci stávajícího certifikátu, který bude ukončen automaticky a není třeba jej zneplatňovat. (Více v Příručce pro obce.)

Pro získání nového certifikátu je nutné pro daný AIS znovu vyplnit formulář žádosti o registraci AIS, jako přílohu připojit vygenerovanou technickou část certifikátu a vše odeslat do datové schránky s ID jjqjqih.

Vydávání certifikátů certifikační autoritou SZR se řídí certifikační politikou SZR. Žádost o certifikát podává OVM pro konkrétní AIS. Podáním žádosti o certifikát se OVM zavazuje dodržovat podmínky certifikační politiky SZR a bezpečnostní požadavky na AIS pro připojení k produkčnímu prostředí základních registrů.

Více informací k certifikátům a připojení AIS