PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Úprava kompozitních služeb

Kompozitní služby jsou v současnosti v ověřovacím provozu a na základě zkušeností z ověřovacího provozu dojde v katalogu služeb k úpravě.

Předpokládáme nasazení upravených kompozitních služeb na testovacím prostředí do konce 12/2013. Pro ztotožnění kmenových dat není nutné volání kompozitních služeb a je vhodné nejprve začít se ztotožněním kmene se stávajícími službami ROB (E05) s využitím základních registrů. Kompozitní služby jsou určeny pro dodatečné ztotožnění v případě, kdy se nepodaří zcela ztotožnit datový kmen na základě známých referenčních údajů.