PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ve Správě základních registrů byl určen prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 16. listopadu 2015 ve Správě základních registrů určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. 

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení byl Ředitelem Správy základních registrů určen Ing. Roman Czendlik. Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených ve Správě základních registrů, a to

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@szrcr_cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná v 3. NP v sídle Správy základních registrů na adrese Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3.