PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů zpracovali novou verzi Manuálu pro obce, ve kterém je uvedena změna týkající se zkrácení časového intervalu pro zpracování žádosti na 4 kalendářní dny.

Manuál pro obce, verze 1.03 Manuál pro obce, verze 1.03 (2,53 MB)