PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správci a vývojáři

Pro vývojáře systémů AIS

Tato sekce vám nabídne potřebné informace k vývoji/modifikaci AIS pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí ZR. Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí provozního. Dle podmínek nastavených správcem ISZR je nutné, aby byl AIS, který požaduje připojení k ISZR, otestován proti testovacímu prostředí ZR.

!!! Aktuálně!!! 

Povinné naplnění SeznamUdaju

Úprava chování služeb vnějšího rozhraní ISZR v testovacím prostředí

Opatření proti nesprávnému využívání údajů ze základních registrů

Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům

Změna nastavení komunikace s produkčním prostředí ZR k 1.8.2018

Položka "Adresa úřadu" součástí údajů o adrese pobytu vydávaných z registru obyvatel

Správný postup práce s notifikacemi a udržování datového kmene navázaného na ROB

Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k ZR

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

Představení principu fungování základních registrů:

Globální architektura základních registrů (24. 6. 2009)

Globální architektura základních registrů – doplněk (16. 12. 2010)

Sekce pro vývojáře obsahuje tyto informace:

  1. Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR
  2. Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP
  3. Provozní řád ISZR
  4. Popis procesů a podmínek připojení AIS k ISZR
  5. Nástroj referenční agent a testovací data

1. Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR

Katalog eGON služeb verze 10. 2. 3.
(zveřejněno 20. 6. 2019, aktualizace popisu E53)

Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR k 2. 5. 2017.

Podrobný popis eGON služeb základních registrů 

 Popisy datových typů 10/06/2019.zip  Popisy datových typů 10/06/2019.zip (1.03 MB 10.06.2019 22:25)

Popis hlaviček eGON služeb

Chybová hlášení

ISZR Povinné naplnění SeznamUdaju.pdf ISZR Povinné naplnění SeznamUdaju.pdf (924.47 KB) sluzby_V2_06_62seznamUdaju.xlsx sluzby_V2_06_62seznamUdaju.xlsx (38.21 KB)


Konverze ID položek RPP na položky ISZR.xls Konverze ID položek RPP na položky ISZR.xls (26,00 KB 01.08.2018 17:45)

Pokud je vytvářena nová eGON služba základních registrů, která nahrazuje stávající službu, pak stará služba musí být zachována funkční minimálně po dobu 12 měsíců od publikace nové služby. Dokumentace popisující činnost nahrazené služby musí být uložena pro zpětné potvrzení činnosti služeb.


2. Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP

Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP.xls (241,00 KB, 9. 9. 2014)


3. Provozní řád Informačního systému základních registrů

Provozní řád ISZR


4. Popis procesů a podmínek připojení AIS k ISZR

Procesní postupy připojování AIS:

Věnujte pozornost dokumentu popisujícímu podmínky připojování AIS k vnějšímu rozhraní ISZR.

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

Žádosti o připojení AIS k základním registrům lze podávat prostřednictvím  jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR). Více informací a uživatelská příručka v sekci Pro správce AIS

Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů.pdf Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů.pdf (1,58 MB 15.11.2018 11:45)

Služby pro připojení AIS k vnějšímu rozhraní ISZR:

Rozhraní EGON-5 změnilo IP adresu. Pokud OVM nevyužíval URL adresu pro svou komunikaci s vnějším rozhraním ISZR, může mít problém s nefunkčností připojení.

Publikace eGON služeb:

Popis porovnání volání služeb E20 a E29.pdf Popis porovnání volání služeb E20 a E29.pdf (1,21 MB 25.04.2018 15:42)


5. Nástroj referenční agent a testovací data

Referenční agent pro prostředí .NET a JAVA:

Pro účely zjednodušení a urychlení implementace AIS v oblasti připojení na Informační systém základních registrů vznikl referenční agent.

Referenční agent slouží jako pomůcka pro vývojáře, kteří budou připravovat agendové informační systémy pro připojení k základním registrům. Vývojáři tak mohou formou nahlédnutí do zdrojového kódu referenčního agenta pochopit metodu volání webových služeb vnějšího rozhraní Informačního systému základních registrů implementovanou v prostředích .NET a Java.

Žádost o používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx Žádost o používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx (171,93 KB 13.06.2017 10:19
Žádost o ukončení používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx Žádost o ukončení používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx (171,89 KB 13.06.2017 10:20)

Referencni agent.pdf (266,86 KB, 24. 7. 2012)

Testovací data pro OVM: