PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nasazení opravy služby E62 na produkční prostředí

SZR ve spolupráci s Odborem centrálních informačních systému MV ČR (dále jen OCIS MV)dne 12. 2. 2015 otestovala opravenou verzi služby E62 – iszrReklamujUdajeRob.

Tato verze obsahuje následující změny:

  • Oprava funkčnosti reklamace ID datové schránky a údajů, které mohou obsahovat více než jednu hodnotu (občanství, doklady).
  • Oprava struktury předávaných dat při notifikaci reklamace mezi ISZR a AISEO.
  • Oprava obsahu a formátu datové zprávy a XML odesílaných do datové schránky správce editora po 10 neúspěšných pokusech o notifikaci editora.
  • Oprava formátu a obsahu avíza na nevyřízení reklamace do 30 dnů od jejího obdržení odesílané na správce editora.

K dosažení popsaných oprav bylo nutné provést změny na:

  • ISZR – nyní verze 1.1.21,  nasazeno dne 12. 2. 2015 ve 22:00 na produkční prostředí.
  • ROB – nyní verze 2.0.5, nasazeno dne 12. 2. 2015 v 16:14 na DC1 a v 16:31 na DC2 na produkční prostředí.
  • AISEO – podle dohody s OCIS MV proběhl tento víkend během plánované odstávky AIS EO.

Změny v jednotlivých registrech, resp. AISech nejsou na sebe vázané, proběhly konkrétně na ISZR/FAIS a ROB bez narušení provozu.

Změna v AISEO opravuje pouze možnost reklamovat v rámci jedné reklamace více hodnot jedné položky (2 a více občanství nebo 2 a více dokladů, ale takovéto reklamace se v praxi prakticky nevyskytují).