PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Roční výpisy o využívání údajů v registru obyvatel a registru osob

Kdo, kdy a proč. Tedy, kdo si za rok 2012 prohlížel mé osobní údaje či údaje mé firmy vedené v základních registrech a jaký úředník a za jakým účelem si o mně zjišťoval informace. Přesně to se díky základním registrům během března dozví na 500 tisíc občanů, podnikatelů nebo majitelů firem, kteří mají zřízenou datovou schránku.

Správa základních registrů totiž od pátku 15. března 2013 umožnila správcům registru obyvatel a registru (právnických) osob, Ministerstvu vnitra a Českému statistickému úřadu, odesílat roční výpisy s takovými informacemi. Všechny výpisy, tedy přibližně půl milionu, by měly do datových schránek příjemců přijít během března. Tuto povinnost ukládá správcům obou registrů zákon o základních registrech.
 
Roční záznam o využívání údajů v registru obyvatel či záznam o využívání údajů v registru (právnických) osob bude fyzickým a právnickým osobám i orgánům veřejné moci od letošního roku zasílán do datové schránky automaticky a bezplatně. Bude se vždy vztahovat na celé období uplynulého kalendářního roku a příjemce se z něj dozví nejen to, jaký subjekt se na něj v registru dotazoval, ale i kdy tak učinil a z jakého důvodu. Jde o první a dosud ojedinělý krok státní správy, který výrazně přispěje k její transparentnosti. Vzhledem k rozsahu odesílaných informací i datových zpráv Ministerstvo vnitra i Správa základních registrů už od ledna 2013 důkladně testovaly jak funkčnost služby, tak její zabezpečení.
 
Výpisy dostanou všichni občané či subjekty, o nichž vede stát údaje v registru obyvatel či v registru (právnických) osob. Počet odeslaných zpráv tak bude prakticky totožný s počtem zřízených datových schránek. Služba je zdarma nejen pro občany či firmy, ale také pro státní správu. Od letošního roku totiž stát neplatí provozovateli datových schránek České poště za konkrétní odeslanou zprávu, ale prostřednictvím stanoveného paušálu. Ročně to znamená úsporu cca 200 milionů korun.
 
Počet zřízených datových schránek:
 

Fyzické osoby

31 893

Podnikající fyzické osoby

37 764

Právnické osoby

433 073

Orgány veřejné moci

8 882

Celkem

511 612

 
Není třeba reagovat
Za zavedením služby automatických ročních výpisů stojí dlouhodobá snaha českého eGovernmentu poskytovat uživatelům veškeré možné informace související s jejich daty uloženými v základních registrech. Přispívá to k průhlednosti celého systému registrů i ke zvýšení transparentnosti veřejné správy. Pokud však mají občané – bez ohledu na to, zda vlastní nebo nevlastní datovou schránku – či zástupci firem zájem získávat zmíněné informace častěji, mohou vyplnit formulář na Portálu veřejné správy či zajít na nejbližší kontaktní místo Czech POINT. Zatímco výpisy do datových schránek jsou pro zájemce zdarma, na Czech POINTu je výpis zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích.
 
Jelikož budou záznamy rozesílány automaticky, není třeba, aby na ně příjemci reagovali. Pokud však bude mít adresát jakékoli pochybnosti o oprávněnosti přístupu zmíněných subjektů ke svým údajům v obou registrech, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo mu přísluší ze zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
Co jsou základní registry
Jde o bezpečnou databázi spuštěnou v červenci 2012, která sjednotila dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Díky tomu vznikl poprvé v historii v Česku nástroj, který jako jediný nabízí relevantní a nezpochybnitelná data, tzv. referenční údaje. V tuto chvíli jde cca o 120 nejdůležitějších údajů, u kterých stát garantuje jejich platnost. Další informace na www.mvcr.cz, www.szrcr.cz či www.portal.gov.cz.
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 
Níže naleznete dokument, který detailně popisuje formulář „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“ a podrobně vysvětluje jeho obsah:
Jak číst výpisy z ROB Jak číst výpisy z ROB (862,88 KB 15.04.2013 12:00)