PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry mají za sebou půl roku úspěšného provozu

Základní registry, jakožto další krok elektronizace veřejné správy, využívají OVM v Česku už šest měsíců. Do nového roku vstoupily základní registry s celkovým počtem bezmála 100 milionů úspěšně provedených transakcí a 140 tisíci výpisy z Czech POINTů.  

Po půl roce provozu využívá data základních registrů více než 1000 orgánů veřejné moci a přes 1600 agendových informačních systémů. Za celé toto období přitom nebyl zaznamenán jediný závažnější incident či neplánovaný výpadek systému základních registrů. Od října minulého roku je provoz základních registrů zajištěn ve dvou státních datových centrech, Státní tiskárně cenin a České poště, čímž se podařilo dosáhnout kýžené mety nepřetržitého 24hodinového provozu a zajistit plnou redundanci provozu, neboli zastupitelnost jedné lokality druhou. 

V nepřetržitém provozu funguje i Service Desk ZR – tedy uživatelská podpora základních registrů. Jakékoli dotazy a problémy týkající se základních registrů řeší proškolení pracovníci Service Desku a call centra téměř nonstop. K dnešnímu datu tak Správa základních registrů eviduje téměř 5000 úspěšně vyřešených servisních požadavků.

Bezproblémová komunikace

Mezi aktuální úspěchy Správy základních registrů i Ministerstva vnitra lze přiřadit napojení Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy na systém základních registrů. Díky aktivní komunikaci mezi oběma systémy došlo k bezproblémovému napojení 12. prosince 2012 a k dnešnímu dni nezaznamenala Správa základních registrů žádné hlášené problémy ve vztahu k Centrálnímu registru vozidel. Nedochází ani k žádnému zpoždění reakce ze strany některého ze základních registrů.

Počet orgánů veřejné moci, které se připojují k základním registrům, neustále stoupá a ze strany Správy základních registrů i Ministerstva vnitra je jim poskytována veškerá možná podpora. Přestože základní registry čeká ještě náročný kus cesty, po prvním půl roce provozu lze konstatovat, že krok za krokem se i díky nim daří naplňovat cílovou vizi elektronizace veřejné správy v Česku.

Co jsou základní registry

Základní registry jsou jedinečnou a bezpečnou infrastrukturou šesti systémů, která zahájila svůj provoz 1. července 2012 a poprvé v historii sjednotila dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech, nemovitostech atd. Jedná se o zcela unikátní projekt rozvoje eGovernmentu v Česku, který nabízí relevantní a nezpochybnitelná data, tzv. referenční údaje, jako jsou trvalé bydliště, datum a místo narození. Jde o přibližně 120 nejdůležitějších osobních údajů, u kterých stát garantuje jejich platnost. Základní registry tak nastartovaly proces, který ulehčuje občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou, tj. minimalizaci počtu návštěv na úřadech a využití možností technologií 21. století pro on-line přístupy odkudkoli a kdykoli.