PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zapojení SZR do procesu výpisů a reklamací

Do dokumentů v záložce Informační systém základních registrů byla vložena nově vypracovaná příručka Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR. Příručka blíže specifikuje vazby mezi formulářovým agendovým informačním systémem - FAIS, datovou schránkou Automat SZR a systémem elektronické spisové služby SZR.  

Dokument v plném znění naleznete zde.